Usługi

Jak możemy pomóc w Państwa sprawie?
Usługi Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/Slider-ja-kadrowanie.png
Pomoc prawna obejmuje szeroki zakres działań dostosowanych do indywidualnego charakteru problemu. Niezależnie od rodzaju usługi – opiera się ona na wiedzy, umiejętnościach i wieloletnim doświadczeniu zespołu profesjonalistów. Wszystkie usługi świadczymy, kierując się przyświecającą nam misją zakładającą najlepsze reprezentowanie interesów naszych Klientów.
Szeroki zakres specjalizacji, jaką oferujemy, pozwala nam na udzielanie pomocy zarówno osobom fizycznym, firmom z sektora MŚP, jak i klientom korporacyjnym. Poniżej zamieszczamy katalog najczęściej oferowanych form wsparcia Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach w rozwiązywaniu problemów prawnych. Nie ma dwóch takich samych spraw, zatem wybór najlepszego modelu postępowania zawsze poprzedzony jest szczegółową analizą konkretnego problemu.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/001-advice.png

Porady i konsultacje prawne

Niezawodny sposób by uzyskać podstawowe i rzetelne informacje w przystępnej formie odnośnie stanu prawnego dotyczącego analizowanego problemu i sposobów jego rozwiązania. Świadczone w trakcie bezpośredniego spotkania jak też dostępne w formie zdalnej.

https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/005-court.png

Monity i wezwania

Forma wsparcia dalece wykraczająca poza najczęściej spotykane wezwania do zapłaty. Obejmuje m.in. wezwania do wykonania wszelkiego rodzaju zobowiązań, do zaniechania podejmowania określonych czynności, w tym – połączone z innymi prawnie doniosłymi oświadczeniami.

https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/003-archive.png

Opinie i analizy prawne

Usługi obejmujące sporządzenie pisemnego opracowania zadanego problemu prawnego. Stosowane najczęściej w przypadku złożonych, wielowątkowych problemów jak też umów czy dokumentów korporacyjnych. Obejmują analizę przepisów prawa regulujących daną materię oraz odniesienie tych reguł do przedmiotu opinii zakończonej jednoznacznie i zrozumiale sformułowanymi wnioskami.

https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/004-agreement.png

Umowy cywilnoprawne i regulaminy

Grupa usług obejmująca szeroki wachlarz wsparcia w zakresie stworzenia unikalnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb wzorców umów. Obejmuje zarówno typowe umowy powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym (użyczenia, sprzedaży, najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, o dzieło, roboty budowlane, zlecenie, le itp.) jak też kontrakty nienazwane. Tworzone wzory uwzględniają przy tym specyfikę wynikającą choćby ze statusu stron, które mają do nich przystąpić (kontrakty między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, podmiotami zobowiązanymi do stosowania PZP). Wśród regulaminów warto wymienić dokumenty stosowane w E-commerce, które uwzględniają zarówno charakter usług świadczonych na odległość jak też specyfikę działalności Klienta.

https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/002-avatar.png

Zastępstwo prawne i procesowe

Obejmuje szeroki zakres usług obejmujących reprezentację Klientów w sprawach pozasądowych, obejmujących m.in.:

 • negocjacje,
 • asystę pełnomocnika przy zawieraniu umów, zgromadzeniach wspólników, czynnościach urzędowych,
 • mediacji,
 • kierowanie wezwań i monitów,
 • jak też inicjowanie w ich imieniu lub wstępowanie w charakterze ich przedstawiciela do:
  • postępowań sądowych,
  • administracyjnych,
  • polubownych,
  • egzekucyjnych,
  • połączoną z udziałem profesjonalnego pełnomocnika w całym toku sprawy.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/007-briefcase.png

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Usługa dedykowana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Stałe wsparcie prawne ze strony naszej Kancelarii niesie ze sobą wiele zalet, takich jak choćby:

 • pełna dyspozycyjność kancelarii w ramach określonych w umowie z Klientem,
 • możliwość wykonywania czynności u Klienta,
 • bieżące wsparcie prawne niezależnie od przedmiotu realizowanych czynności.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/006-avatar-1.png

Wsparcie procesów restrukturyzacji i upadłości

Nasza Kancelaria świadczy usługi na rzecz wszystkich stron, uczestniczących w postępowaniach dotyczących upadłości przedsiębiorców i konsumentów. Zajmujemy się między innymi:

 • kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa upadłościowego,
 • doradztwem w zakresie upadłości i indywidualną analizą sytuacji Klienta,
 • przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • wystosowywaniem w imieniu Klienta sprzeciwów i zażaleń w toku postępowania,
 • reprezentacją interesów Klienta na wszystkich etapach postępowania,
 • działaniami w zakresie odzyskiwania należności od dłużników w toku postępowania upadłościowego.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/009-binder.png

Doradztwo korporacyjne

Kancelaria Radcy Prawnego w Katowicach świadczy również kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego i handlowego związane z powstaniem i działaniem spółek kapitałowych obejmujące m.in.:

 • projektowanie aktów założycielskich – umów i statutów spółek oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
 • czynności prowadzące do utworzenia spółek kapitałowych i ich rejestracji,
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek,
 • tworzenie projektów aktów wewnętrznych, wzorców umów i ich opiniowanie,
 • likwidacji spółek kapitałowych,
 • sporów sądowych w sprawach gospodarczych.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/008-agreement-1.png

Windykacja należności

Do zakresu działania Kancelarii należą również sprawy związane z dochodzeniem zapłaty należności. Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 • windykację przedsądową w imieniu Klienta obejmującą zarówno wezwania do zapłaty jak też przygotowanie dokumentów związanych z dobrowolną spłatą należności (ugody, porozumienia),
 • dochodzenie zapłaty należności w postępowaniach sądowych – tak w procesie cywilnym jak też, w szczególności, w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych,
 • kompleksową obsługę postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem sprawdzonych kancelarii komorniczych.

Poznaj Specjalizacje Kancelarii

Wybierz model współpracy z Kancelarią

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image