Specjalizacje

W tym dziale przedstawiamy dziedziny prawa, z którymi stale pracujemy wraz z krótkim opisem spraw jakie spotykamy najczęściej w codziennej pracy.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/prawo-cywilne-1280x853.jpg

Prawo Cywilne

 • ochrona własności,
 • rękojmia i gwarancja,
 • umowy cywilnoprawne,
 • zobowiązania,
 • odszkodowania.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/prawo-spadkowe-2-1280x853.jpg

Prawo Spadkowe

 • nabycie/odrzucenie spadku,
 • ochrona przed dziedziczeniem długów,
 • sprawy związane z testamentami i zapisami,
 • podział majątku spadkowego,
 • zachowek.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/prawo-gospodarcze-1280x853.jpg

Prawo gospodarcze

 • doradztwo korporacyjne,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • projekty umów, regulaminów i innych aktów korporacyjnych,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/prawo-upadlosciowe-2-1280x853.jpg

Prawo upadłościowe

 • analiza podstaw do ogłoszenia upadłości,
 • sporządzanie wniosków o upadłość spółek i przedsiębiorców,
 • przygotowanie wniosków o upadłość konsumencką.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/obsluga-prawna-firm-1280x853.jpg

Obsługa prawna firm i instytucji

 • bieżące doradztwo prawne,
 • obsługa prawna inwestycji,
 • windykacja należności handlowych,
 • umowy handlowe i dokumentacja korporacyjna.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/spory-sadowe-1280x853.jpg

Spory sądowe

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i administracyjnych przed sądami wszystkich instancji. Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • etc.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/prawo-przewozowe-1280x853.jpg

Prawo przewozowe

 • bieżąca obsługa podmiotów branży TSL z uwzględnieniem prawa krajowego i konwencji CMR,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów i wzorców umownych wykorzystywanych w branży transportowej.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/windykacja-1280x853.jpg

Windykacja pozasądowa i sądowa

 • monity i wezwania do zapłaty,
 • ugody pozasądowe w sprawach spłaty zadłużenia,
 • dochodzenie należności przed sądem,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
https://kancelaria-orman.pl/wp-content/uploads/2021/01/administracja-1280x853.jpg

Prawo administracyjne

 • analiza sytuacji prawnej Klienta,
 • reprezentacja wobec organów administracji wszystkich instancji,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image