O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Katowice

StarannośćDoświadczenie
i wiedza

Doświadczenie i wiedza są niezbędnymi elementami do wykonywania zawodu radcy prawnego. Istotnym jest jednak sposób w jaki elementy te wykorzystywane są w toku podejmowanych działań. Staranność traktuję zaś jako najważniejsze kryterium oceny wykonywanych czynności.

Mieści bowiem wszelkie składowe istotne dla Klienta w relacji z profesjonalnym prawnikiem (jak choćby te wskazane powyżej), a ponadto:

  • komunikatywność i otwartość,
  • terminowość i rzetelność
  • umiejętność znajdywania nieszablonowych rozwiązań,
  • postępowanie zgodne z zasadami etyki radcy prawnego z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej włącznie,

Dlaczego warto korzystać
z usług profesjonalisty?

Powierzenie Państwa sprawy osobie wykonującej zawód radcy prawnego daje rękojmię prowadzenia jej z zachowaniem norm etycznych obowiązujących wszystkich przedstawicieli samorządu radcowskiego – Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w tym – do obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, które przekazane zostały w związku ze świadczoną pomocą prawną.

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie przewidziane w Ustawie o radcach prawnych w zakresie wykształcenia i praktycznych umiejętności, potwierdzane najczęściej pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu zawodowego

Samo uprawnienie do przystąpienia do końcowego egzaminu uzależnione jest m.in. od spełnienia kryteriów stażu pracy lub – jak w moim przypadku – pozytywnym wynikiem trzyletniej aplikacji, w trakcie której nasze umiejętności były wielokrotnie weryfikowane nie tylko przez adwokatów lub radców prawnych, ale również przez prokuratorów, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Wszystko to, pomijając samo doświadczenie zawodowe, stanowi rękojmię profesjonalizmu i rzetelności wykonywanych przez moją osobę czynności.